Sbor dobrovolných hasičů Podolí

Sbor dobrovolných hasičů je jedinou organizací, která v obci působí. V současné době má hasičský sbor 53 členů, z toho 44 mužů, 4 ženy a 5 mladých hasičů.

Hlavním úkolem sboru dobrovolných hasičů je především pomoc při ochraně života a majetku spoluobčanů.

Aby vše správně fungovalo, členové sboru provádí nácvik a následně se účastní soutěží, které prověří akce schopnost členů sboru. Zásahy ani soutěže by nebyly možné bez správně fungující techniky. Mnoho hodin se věnuje opravám jak auta, tak i hasické techniky.

Mezi aktivity sboru patří mimo požární zásahy také každoroční sběr železného šrotu.

V roce 2004 oslavil sbor při příležitosti kácení máje 60 let své existence.

Starosta:
Velitel:
Jednatel:
Tomáš Vyvlečka
Martin Navrátil
Pavel Barbořák

© Obec Podolí, ou_podoli@volny.cz Přístupy na web: 111308   Rankuj.cz - optimalizace