Úřední deska

Rozpočtový výhled obce

Rozpočet Mikroregion 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Volby 2016
Stanovení počtu členů
Informace

Vyhláška - úpravy dopravy

Závěrečný účet Mikroregionu 2015
Závěrečný účet Mikroregionu 2015
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přiloha - finanční úřad
Přiloha 2 - finanční úřad
Rozvaha / bilance
Potvrzení o vyvěšení závěrečného účtu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Návrh závěrečného účtu za rok 2015

© Obec Podolí, ou_podoli@volny.cz Přístupy na web: 109244   Rankuj.cz - optimalizace