Územní plán obce

Návrh

Odůvodnění

Stavební povolení 02/02/2009 (strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
stavební povolení, veřejná vyhláška ze dne 2.2.2009

Změna č.5 ÚPnSÚ

Opatření obecné povahy č. 1/2007
Změna č.4 územního plánu sídelního útvaru Podolí