Vítejte na stránkách obce Podolí u Valašského Meziříčí

...

Obec Podolí leží mezi městy Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem v údolí pod kopci Kuželek a Stříbrná podél podolského potoka.
V současné době má obec 250 obyvatel a podle tohoto počtu je nejmenší obcí bývalého okresu Vsetín.

Naše obec je vzdálená 15 km na jihozápad od Valašského Meziříčí. Leží při silnici vedoucí z Loučky do Lázů (odbočka ze silnice Valašské Meziříčí - Bystřice pod Hostýnem), kolem podolského potoka v údolí pod kopcem Kuželek.

Místa a akce v okolí

  Novinky v naší obci

09.05.2022

Zahájení sezóny na cyklostezce Bečva 14.5.2022

Zahájení sezony na cyklostezce Bečva dne 14.5.2022


09.05.2022

Cyklisty letos nově vyveze do hor Cyklobus Bečva

Cyklisty z Valašska v letošní letní sezoně nově vyveze do hor Cyklobus Bečva. Pravidelný spoj, na jehož realizaci spolupracovala města Valašské Meziříčí, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm a spolek Cyklostezka Bečva, bude jezdit od května do konce září o víkendech a svátcích. Cyklobus Bečva pojede z Hranic na Moravě směrem na Bumbálku a Bílou. Cyklobus zajišťuje společnost Z-Group bus a.s.


20.12.2021

Vánoční otevírací doba prodejny smíšeného zboží

Pro informaci vánoční otevírací doba prodejny smíšeného zboží


13.12.2021

Tříkrálová sbírka

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2022 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak setři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami i koledu virtuální. Připravena bude i statická pokladnička ve vaší obci. JAK JEŠTĚ MŮŽETE SBÍRKU PODPOŘIT : on-line na www.trikralovasbirka.cz bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet č. 66008822/0800,variabilnísymbol 777970084 pro podporu naší Charity formou DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 Trvalá podpora DMS TRVKOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 KDE PENÍZE POMŮŽOU: zajistíme provoz Centra sociálně-materiální pomoci a poskytneme přímou pomoc lidem v nouzi, *pořídíme automobil pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky,*pořídíme vysoušeče pro humanitární pomoc, *pořídíme 2 automobily do terénních služeb, vybudujeme dětské hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi, dovybavíme pracoviště zaměstnanců (spoluúčast projektu IROP), *podpoříme humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc. KOORDINÁTOR CHARITY: Kateřina Kolajová, tel. 603 549 682


29.11.2021

Nařízení státní veterinární správy

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky, c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,


22.11.2021

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka

ptačí chřipka (subtyp H5N1) byla potvrzena u labutí na rybnících u Hulína ve Zlínském kraji. V současnosti byl její výskyt zjištěn jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže nejen napříč Českou republikou, ale i v mnoha zemích Evropy, nejblíže v Německu, Polsku a Maďarsku. Tento druh ptačí chřipky H5N1, kterým může být nakažen i člověk, je aktuálně významně rozšířen v populaci volně žijícího ptactva v Evropě, a proto přímo ohrožuje drůbež každého chovatele i ve Zlínském kraji. Základním preventivním opatřením je zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně žijícími ptáky, kdy k přenosu nákazy dochází zejména trusem nemocných ptáků. Doporučujeme proto v současné situaci drůbež vůbec nepouštět ven a mít ji umístěnou pouze ve vnitřních prostorách, pokud to umožňují z hlediska pohody zvířat. Není-li zbytí a drůbež musí být vypuštěna na dvorek, tak jí nesmí být venku předkládáno krmivo a voda, protože tam mohou přiletět volně žijící ptáci, kteří mohou být zdrojem ptačí chřipky. Dále je důležité, aby chovatelé měli vyčleněnou pracovní obuv, kterou používají pouze ve svém chovu drůbeže, aby si sami do něj nezavlekli viry ptačí chřipky na podrážkách obuvi. Další podrobné informace lze získat na stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/


22.11.2021

“vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.

Stavíte, nebo rekonstruujete dům ? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu ? Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku ? Plánujete výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích ? Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CNL INVEST s.r.o. zastupuje již desítky operátorů a je proto velmi jednoduché o toto vyjádření požádat v jednom kroku. Vyjádření poskytneme na internetové adrese www.zadosti.cz. Služba Žádosti je tu pro Vás na www.zadosti.cz


27.10.2021

Nové kotlíkové dotace 2021-2027.

Zlínský kraj nově administruje kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900,-Kč nebo se jedná o domácnost složenou výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Od 11.10.2021 zahájil Zlínský kraj elektronickou formou prověřování zájmu území, sbíráme tzv. „předžádosti“, ve kterých potenciální žadatelé o kotlíkovou dotaci deklarují zájem o výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy včetně výše požadované dotace na výměnu. „Předžádosti“ z celého území kraje pro nás budou podkladem pro žádost Zlínského kraje na Ministerstvo životního prostředí. Formulář „předžádosti“ je dostupný k vyplnění na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky, včetně návodu na jeho vyplnění a kalkulačky pro výpočet příjmu domácnosti. K 25.10.2021 máme registrováno 1 130 zájemců, což rozhodně neodpovídá celkovému počtu domácností doposud vytápěných kotli na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.