Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí
  • Popis: Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 6.1.2020 možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 5.2.2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí a k.ú. Kunovice. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. 520) – kompletní dokumentace návrhu, na Obecních úřadech v Loučce, Kunovicích, Podolí, Komárno, Podhradní Lhotě, Rajnochovicích a Městském úřadě Kelč – vždy pouze část návrhu týkající se konkrétního katastrálního území.
  • Vyvěšeno: 03. 01. 2020
  • Přiložené soubory: