Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Úřad práce ČR nově distribuuje univerzální kódy k očkování pro pečující osoby
  • Popis: Úřad práce ČR nově distribuuje univerzální kódy k očkování pro pečující osoby, které se starají o osoby s III. nebo IV. stupněm závislosti s přiznaným příspěvkem na péči. Tyto kódy budou pečujícím osobám distribuovány právě Úřadem práce ČR na kontaktních pracovištích na základě trvalého bydliště oprávněné osoby. Více informací naleznete v přiložených letácích.
  • Vyvěšeno: 10. 05. 2021
  • Přiložené soubory: